Przejdź do treści
wydarzenie
Franciszkanie400
CALL FOR PAPER
Walentynki
Przejdź do stopki

Ochrona zabytków archeologicznych 2023 - realizacja programu

Ochrona zabytków archeologicznych 2023 - realizacja programu

Treść

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”

Projekt pn.

„Archeologia Biecza. Opracowanie i publikacja wyników badań z 2. połowy XX w.

Cz. 1. Dokumentacja i ceramika naczyniowa”

Biecz zaliczany jest do najstarszych i najważniejszych miast małopolskich, lokowanych w 2. połowie XIII wieku. Jego historia sięga jednak znacznie wcześniejszych czasów. W Muzeum Ziemi Bieckiej znajdują się materiały poświadczające zasiedlenie tego obszaru już w czasach pradziejowych. We wczesnym średniowieczu na obecnej Górze Zamkowej wzniesiono drewniano-ziemny gród, który od XII wieku pełnił rolę siedziby kasztelana. Wokół wspominanego grodu rozwinęła się osada rzemieślniczo-targowa z kościółkiem św. Piotra i Pawła, która uchodzić może za kolebkę współczesnego Biecza. Długa historia oraz znaczne nagromadzenie wielu zabytków sprawiły, że Bieczem od dawna interesowali się archeolodzy. W 2. połowie XX wieku przeprowadzono serię wykopalisk, które miały na celu poznanie historii miasta. Niestety, pozyskany wówczas materiał i sporządzona dokumentacja nie doczekały się rzetelnego opracowania i opublikowania.

Celem projektu będzie opracowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych na terenie Biecza w 2. połowie XX wieku oraz upowszechnienie rezultatów zakończonych prac badawczych w środowisku akademickim. Finalnym efektem projektu będzie publikacja naukowa oraz spotkania popularyzatorsko-promocyjne.

Całe zdanie realizowane będzie przez dwa lata (2023-2024) i zakłada opracowanie zbioru ceramicznego oraz dokumentacji z badań, a także przeprowadzenie badań specjalistycznych (analizy ceramologiczne i petrograficzne, badania radiowęglowe i dendrochonologiczne, rekonstrukcja 3D naczyń glinianych).

Za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych oraz lokalnej prasy na bieżąco będziemy informowali Państwa o postępach w realizacji projektu, prowadzonych działaniach oraz przedstawimy zespół badawczy.

 

Całkowita wartość zadania wynosi: 82 520,00 zł 

Wartość finansowania ze środków MKiDN: 62 000,00 zł

24144