Przejdź do treści
Franciszkanie400
FOLK
SPACERY
archiwum
Przejdź do stopki

KLAUZULA RODO (TEKST)

Treść

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu jest 
Muzeum Ziemi Bieckiej z siedzibą w Bieczu, 
ul. Kromera 3
38-340 Biecz
adres e-mail: muzeum@muzeum.biecz.pl

Prawidłowość przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu monitoruje Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Józef Kasprzak iodo@biecz.pl

Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem przesyłki otrzymanej drogą elektroniczną są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z art. 6 ust. 1lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania  na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone. W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem,  Inspektorem Ochrony Danych korzystając ze wskazanych wyżej adresów e-mail.

33483