Przejdź do treści
Franciszkanie400
FOLK
SPACERY
archiwum
Przejdź do stopki

Komunikat od organizatora Muzeum Ziemi Bieckiej

Komunikat od organizatora Muzeum Ziemi Bieckiej

Treść

Via: Urząd Miasta Biecza

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Biecz otrzymała dofinansowanie do siedmiu zadań:
1. Renowacja zachodniej ściany Kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu – część szczytowa – etap I.  750 700 zł
2. Renowacja wnętrza drewnianego kościoła w Rożnowicach – etap II.  50 960 zł
3. Konserwacja techniczna i estetyczna XVII-wiecznego feretronu z obrazami Anioł Stróż i Św. Michał Archanioł z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Binarowej -  80 070 zł
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zabytkowego budynku Domu Becza – etap I ściana południowa 80 000 zł
5. Renowacja i odtworzenie północnego odcinka murów obronnych z drewnianą galerią i odbudową przypór odcinka zachodniego – etap I. 146 020 zł
6. Wymiana stolarki okiennej w Grodzie Starościńskim w Bieczu – etap I. 80 000 zł
7. Remont i renowacja attyki Domu z Basztą - etap I. 80 000 zł

Pozyskane środki będą wydatną pomocą w prowadzonych pracach rewitalizacyjnych w naszych Kościołach oraz obiektach gminnych. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom na czele z Polskim Rządem i Parlamentem.   
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Ministra Piotra Glińskiego,  Pana Marszałka Ryszarda Terleckiego, Pana Senatora Wiktora Durlaka oraz Parlamentarzystów z naszego okręgu. 

33483