Przejdź do treści
wydarzenie
Franciszkanie400
Przejdź do stopki

Historia kolegiaty Bożego Ciała

Treść

Późnogotycka świątynia wzniesiona z cegły i ciosów kamiennych na  przełomie XV i XVI w. Kościół trójnawowy o konstrukcji halowej z szeregiem kaplic przylegających do naw bocznych, zachwyca swoim wyposażeniem, na które złożyło się trzy epoki: gotyk, renesans i barok. Wewnątrz kościoła znajduje się wiele cennych zabytków: słynny na całą Europę, obraz pt. „Zdjęcie z krzyża”, namalowany w II połowie XVI w. przez artystę z kręgu Michała Anioła, jeden z trzech takich dzieł na całym świecie. Gotyckie sceny wkomponowane w poźnorenesansowy ołtarz główny przedstawiające zaśnięcie Matki Boskiej w otoczeniu Apostołów i koronację NMP związane ze szkołą Wita Stwosza. Siedemnastowieczne, rzeźbione stalle w prezbiterium. Polichromia prezbiterium zaprojektowana i ukończona w 1905 r. przez Włodzimierza Tetmajera przy współudziale bieczanina – Apolinarego Kotowicza (ucznia Jana Matejki). Pulpit muzyczny z 1633 r. Ufundowany przez mieszczan bieckich dla istniejącego na terenie miasta bractwa muzycznego. Belka tęczowa z Grupą Pasyjną z XVII w. Pomniki: marmurowo - alabastrowy Mikołaja Ligęzy, kasztelana i starosty bieckiego oraz Piotra Sułowskiego, sędziego grodzkiego bieckiego i posła na sejm. Wczesnorenesansowy świecznik z brązu wiszący w nawie głównej.

W kolegiacie znajdują się także jedne z największych organów wykonane przez Jana Śliwińskiego - najwybitniejszego budowniczego organów w Galicji. Kolegiata od 2006 r. posiada także relikwie św. Jadwigi Andegaweńskiej. Kościół Bożego Ciała zaliczany jest do pereł architektury sakralnej późnego średniowiecza. Jego bogata historia, wyposażenie i osoby z nim związane do dziś wywołują podziw i zainteresowanie odwiedzających tę świątynię. Warto przyjechać do malowniczo położonego Biecza, aby zwiedzić Kolegiatę.

Rafał Poniewierka - adiunkt, autor przewodnika "Kolegiata pw. Bożego Ciała w Bieczu"
tel. (13) 447 13 28

26551