Przejdź do treści
Franciszkanie400
Zaproszenie MD
WeekendSeniora
Przejdź do stopki

KONFERENCJA: 500-LECIE DOMU Z BASZTĄ

Treść

 

TERMINARZ:
do 15 lipca 2023 – nadsyłanie abstraktów
24-26 lipca 2023 – wiadomość zwrotna dotycząca zakwalifikowania/odrzucenia abstraktu
27 lipca 2023 – opublikowanie programu konferencji

 

REGULAMIN
Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
z okazji Jubileuszu 500-lecia Domu z Basztą w Bieczu
"Kamienica. Apteka. Muzeum"

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 500-lecia Domu z Basztą w Bieczu pn. Kamienica. Apteka. Muzeum.
2. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Organizacyjny Muzeum Ziemi Bieckiej, w skład którego wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum Ziemi Bieckiej.
3. W ramach Konferencji przewidziane są prezentacje ustne zgłoszonych referatów.
4. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.
5. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże Organizator ma prawo podzielić zgłoszone tematy wystąpień na panele tematyczne po zakończeniu rejestracji.
6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby organizacji Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Kamienica. Apteka. Muzeum – 500-lecie Domu z Basztą w Bieczu. Jednocześnie przyjmują Państwo do informacji, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.     

§2 Udział w konferencji

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
a) przesłanie drogą elektroniczną, do dnia określonego przez Organizatora, wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na Dostępnej Stronie WWW: https://muzeumbiecz.pl/pl/8346/0/konferencja-5-lecie-domu-z-baszta.html,
b) akceptacja nadesłanego zgłoszenia przez Organizatora.
3. Decyzja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zostanie przesłana drogą elektroniczną w dniach 24-26 lipca 2023 roku.
4. Ewentualne informacje o zmianie terminów nadsyłania zgłoszeń zostaną umieszczone na Dostępnej Stronie WWW Muzeum Ziemi Bieckiej pod adresem wskazanym w punkcie 1 §2.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno wystąpienie. Nie przewiduje się wygłoszenia wystąpienia przez osobę inną niż jego Autor.
7. Certyfikat potwierdzający czynny udział w konferencji otrzyma każdy uczestnik w wersji papierowej i elektronicznej.

_________________________________________________________

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2023 roku.

Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/KePFbOan

Patronat honorowy:
Jarosław Sellin - Sekretarz stanu, Generalny Konserwator Zabytków
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat:
Polska Akademia Nauk
Stowarzyszenie Muzealników Polskich
Starosta Gorlicki Maria Gubała
Mirosław Wędrychowicz Burmistrz Biecza
Grzegorz Nosal Przewodniczący Rady Miasta Biecza

Patronat medialny:
Radio Kraków
TVP 3 Kraków
GorliceTV

 

 

17915