Przejdź do treści
NOCMUZEUM
wydarzenie
Franciszkanie400
Przejdź do stopki

dr Lidia Czyż

Treść

Apteki Królestwa Galicji 1772 – 1918

Galicja, północna część cesarstwa Habsburgów, została zagarnięta przez Austrię po I rozbiorze Polski w 1772 r. Otrzymała nazwę Królestwa Galicji i Lodomerii, nawiązującą do księstwa włodzimiersko-halickiego w X-XII w. Zacofanie medyczne tej prowincji usiłował naprawić pierwszy protomedyk, Polak – dr Jędrzej Krupiński (1744-1783). Apteki, w końcu XVIII w. przeszły pod ustawodawstwo austriackie. Działalność J. Krupińskiego to m.in. utworzenie Collegium Medicum we Lwowie. Ustawa o aptekach z 1906 r. obowiązywała w Polsce aż do 1951 r. Gremia – organizacje samorządu aptekarskiego zrzeszały wszystkich aptekarzy. Najwybitniejszym działaczem Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie był Wilhelm Zajączkowski (1836-1909) ze Strzyżowa nad Wisłokiem, współautor Leksykonu synonimów farmaceutycznych w sześciu językach, wydanego na przełomie XIX i XX w. Innym znanym z pracy w obszarze prawodawstwa aptekarskiego był Józef Barzycki (1841-1908) z Rzeszowa.

29171