Przejdź do treści
Franciszkanie400
FOLK
SPACERY
archiwum
Przejdź do stopki

WOLONTARIAT MUZEALNY

Treść

Głównym celem utworzenia Sekcji Wolontariatu MZB jest umocnienie poczucia sprawczości
u Osób, które dysponują wolnym czasem i chcą realizować swoje pasje w sposób spójnie korespondujący z ustawową misją muzeum.

Cele operacyjne to:

- nauka umiejętnego zarządzania czasem wolnym,
- uwrażliwienie na ochronę dziedzictwa kulturowego,
- edukacja kulturalna i kulturowa,
- rozwijanie kompetencji miękkich,
- wskazanie ścieżek rozwoju sektora muzealnego,
- nauka praktycznych zadań realizowanych w ramach pracy muzealnika.

Nie przewiduje się ograniczeń wiekowych wobec Osób chcących włączyć się w działalność wolontariacką przy Muzeum Ziemi Bieckiej. W przypadku Osób niepełnoletnich, elementem niezbędnym umożliwiającym realizację działalności wolontariackiej jest zgoda opiekuna prawnego.

Nabór do Sekcji Wolontariatu MZB jest prowadzony wiodąco.

 

KONTAKT: a.wanczyk@muzeum.biecz.pl | (13) 447 13 28

33482