Przejdź do treści
wydarzenie
Franciszkanie400
CALL FOR PAPER
Walentynki
Przejdź do stopki

CALL FOR PAPERS

Treść

PUBLIKACJA „KAMIENICA. APTEKA. MUZEUM. 500 lat Domu z Basztą w Bieczu”

Prosimy, aby przysyłane do Muzeum Ziemi Bieckiej artykuły naukowe były przygotowane wg następującego porządku:

 1. Imię i nazwisko autora
 2. Afiliacja (uczelnia)
 3. Nr ORCID
 4. Tytuł artykułu
 5. Streszczenie w języku innym, niż przygotowany artykuł (artykuł w j. polskim ‒ streszczenie w j. angielskim i odwrotnie)
 6. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (5-8 słów)
 7. Tekst główny
 8. Bibliografia (według zasad podanych poniżej)
 9. Nota o autorze (tytuł naukowy, zainteresowania badawcze, wybrane publikacje/osiągnięcia.

Format tekstu

 • Artykuły o objętości nieprzekraczającej 1 arkusz wydawniczy (od 25 do 40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 18-20 stron maszynopisu (12 pkt, Times New Roman, odstęp 1,5);
 • Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony
  w formacie przyjętym przez redakcję (zob. przykłady poniżej);
 • Tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe: 1,25 cm;
 • Format przypisów: Times New Roman 10 pkt, pojedynczy odstęp między wierszami, wyjustowane;
 • W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu, pisane
  z podkreślnikami, np. Kowalski_Gawęda_o_dobrej_zabawie.doc;
 • Format pliku: doc, docx (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach).

Informacje techniczne:

 • przecinek po nazwisku a przed tytułem książki;
 • tytuły anglojęzyczne: wielką literą tylko pierwsze słowo tytułu i słowa, które powinny być zapisane dużą literą ze względów ortograficznych;
 • między cyframi określającymi zakres stron stosujemy dywiz (np. strony 9-12),
  a w przypadku dwuczłonowych nazw określających miejsce wydania książki – półpauzę (np. Londyn–Oxford),
 • cytowanie obce – w cudzysłowie,
 • ilustracje: 300-500 dpi, wysyłane w osobnych plikach; każda ilustracja musi być opatrzona dokładnym podpisem i odnośnikiem do tekstu

 

BIBLIOGRAFIA, PRZYPISY

1. Książka: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł książki, miejsce wydania, rok wydania.

2. Książka będąca przekładem (na j. polski, jak w przykładzie, lub inny – analogicznie, zgodnie z opisem na stronie tytułowej cytowanego tytułu): inicjał imienia autora
i nazwisko, tytuł książki, tłum. inicjał imienia i nazwisko, miejsce wydania, rok wydania.

3. Praca zbiorowa pod redakcją: tytuł, red. inicjał imienia i nazwisko, miejsce i rok wydania.

4. Artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, [w:] tytuł pracy zbiorowej, red. inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania.

5. Artykuł w czasopiśmie naukowym: inicjał imienia i nazwisko autora artykułu, „Nazwa Czasopisma” rok wydania, numer/tom.

 

Warunkiem dopuszczenia tekstu do publikacji jest akceptacja zespołu redakcyjnego oraz uzyskanie pozytywnej recenzji zewnętrznej.

Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji tekstu, jeśli autor nie zastosuje się do przedłożonych wymogów i/lub treść jego artykułu nie będzie spójnie korespondować z główną nicią narracyjną konferencji.

Termin nadsyłania prac: 30 marca 2024
Adres e-mail: a.wanczyk@muzeum.biecz.pl

24145