Przejdź do treści
Franciszkanie400
FOLK
SPACERY
archiwum
Przejdź do stopki

400 LAT FRANCISZKANÓW W BIECZU

Treść

Relacja na Facebooku: *KLIKNIJ TUTAJ*

ZAPISY DO UDZIAŁU BIERNEGO: *KLIK*

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

 
PROGRAM KONFERENCJI
400 lat Franciszkanów w Bieczu. Historia i dziedzictwo
6-7 czerwca
Sala Konferencyjna Biblioteki Biecz
Rynek 20, 38-340 Biecz

6 czerwca (czwartek)
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji
10:00 – 10:20
dr Paweł Kocańda

Zamek starościński i klasztor oo. Franciszkanów-Reformatów w Bieczu w świetle dawnych
i współczesnych badań archeologicznych
10:20 – 10:40
dr hab. inż. arch. prof. PK Katarzyna Hodor

Krajobrazy reformackie na przykładzie zespołów klasztornych od XVII do XVIII w.
10:40 – 11:00
doc. PhDr. Michal Slivka

Františkáni na Slovensku
11:00 – 11:20
dr hab. arch. prof. PK Anna Bojęś-Białasik, mgr Monika Łyczak

Klasztor w mieście średniowiecznym na przykładzie Krakowa
11:20 – 12:40 Dyskusja przy kawie z udziałem prof. Zbigniewa Pianowskiego
13:00 – 14:15 Wspólny obiad dla Prelegentów (refektarz klasztoru)
14:30 – 14:50
doc. PhDr. Gabriel Lukáč

Stredoveký kláštor minoritov v Levoči (história, archeologický a historicko-architektonický
výskum)
14:50 – 15:10
dr hab. Michał Kurzej, dr Kinga Blaschke

Obrazy nowożytne zachowane w klasztorze franciszkańskim
15:10 – 15:30
prof. dr hab. Michał Proksa, dr Monika Zub

Architektura i przemiany budowlane wschodnich konwentów franciszkanów-reformatów
prowincji małopolskiej (Biecz, Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Zakliczyn)
15:30 – 16:00 Dyskusja
16:00 Zakończenie I dnia konferencji

7 czerwca (piątek)
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 10:00 Rozpoczęcie II dnia konferencji
10:00 – 10:20
dr Rafał Niedźwiadek

Stan rozpoznania zespołów franciszkańskich na Lubelszczyźnie (wybrane przykłady)
10:20-10:40
mgr Paulina Gorazd-Dziuban

Materiał zabytkowy z klasztoru oo. Franciszkanów-Reformatów w Bieczu pozyskany
z badań archeologicznych w II poł. XX w.
10:40 – 11:00
dr Michał Wojenka

Lapis Sanctae Mariae. XIII-wieczny klasztor ss. Klarysek w Grodzisku k. Skały
(pow. Kraków) w świetle wyników badań wykopaliskowych Instytutu Archeologii UJ
(2016-2023 r.)
11:00 – 11:20
dr hab. prof. UwS Andrzej Borkowski

Obraz duchowieństwa katolickiego w twórczości Wacława Potockiego
("Ogród nie plewiony", "Moralia")
11:20 – 12:15 Dyskusja
12:30 – 14:15 Wspólny obiad (refektarz klasztoru)
14:30 – 14:50
mgr Damian Nowak

Prace konserwatorskie prowadzone przy zespole kościelno-klasztornym o. Reformatów
w Bieczu w XIX i XX w.
14:50 – 15:10
dr hab. prof. UEk Andrzej Laskowski

Uwagi o witrażach przegrody ołtarzowej prezbiterium kościoła klasztornego
oo. Franciszkanów-Reformatów w Bieczu
15:10 – 15:30
dr Janina Dzik

Obrazy z cyklu antoniańskiego z krużganków klasztoru Franciszkanów-Reformatów
w Bieczu
15:30 – 16:00 Dyskusja
16:00 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 16:50
o. Kamil Kuraś OFM, Dyrektor Archiwum Prowincji MB Anielskiej

Zespół akt klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Bieczu w zasobie Archiwum Prowincji MB
Anielskiej
16:50 – 17:10
dr Piotr Pajor

Mistyka a sprawa kujawska – o pieczęci księcia Siemowita Dobrzyńskiego
17:10 Dyskusja i zakończenie
 
33483